top
social

Bestyrelsen

Overlæge, MHM
Anette Hygum
Sygehus Lillebælt
Vejle Sygehus
Palliativt Team, Onkologisk Afdeling Vejle
E-mail: anette.hygum@rsyd.dk
  

Formand

Overlæge
Mette Kelstrup Hallas
Onkologisk Afd. R
Søndre Boulevard 29
Odense Universitetshospital
Mail: Mette.hallas@rsyd.dk

Næstformand

Overlæge
Jette Pærregaard
Palliativ Medicinsk Afdeling
Bispebjerg Hospital
2400 København
Mail: jette.paerregaard.01@regionh.dk 

  

Sekretær

Overlæge
Merete Paludan
Palliativt Team, Onkologisk Afdeling
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Mail: merepalu@rm.dk  

Kasserer

Overlæge
Henrik Larsen
Rigshospitalet
Palliativt afsnit, 4114
Fincencentret
Blegdamsvej 9
2100 Købenavn Ø
Mail: henrik.larsen@rh.regionh.dk  

Medlem

Overlæge
Jens Kristian Madsen
Nyremedicinsk Afd. C
Palle Juul Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Mail: jensmads@rm.dk
  

Medlem

Overlæge
Kristoffer Marså
Herlev Hospital
Palliativt Afsnit
Herlev Hospital
2730 Herlev
Mail: dokmarsaa@gmail.com

Medlem

Overlæge, adjungeret professor
Per Sjøgren
Rigshospitalet
Palliativt Afsnit, 4114
Finsencentret
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Mail: p.sjogren@mail.dk

Møderet ved bestyrelsesmøder

Professor, overlæge, dr.med.
Mogens Grønvold
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Folkesundhedsvidenskab
CSS, Øster Farimagsgade 5
1014 København K
Lokale 10.0.25
Mail: mold@sund.ku.dk
Mandag, torsdag, fredag
Forskningsenheden, Palliativ medicin afdeling
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
Mail: Mogens.Groenvold@regionh.dk
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Mail: merepalu@rm.dk  

Møderet ved bestyrelsesmøder