top
social

Erfaringsudviklingsgruppe for ledere

Erfaringsudviklingsgruppe for ledere

ERFA-møde

Der blev afholdt erfagruppemøde
4. maj 2018 i Odense