top
Faglige links / Nordiske søsterforeninger 
social

Nordiske søsterforeninger


 

Svensk Förening för Palliativ Medicin: http://www.sfpm.se/

Suomen palliatiivisen lääketieteen: http://www.palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi/

Norsk forening for palliativ medisin: http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/