top
 
social

ForsideSeneste nyt


Tilmelding til NSCPM 2021-2023


Rigsrevisionens rapport og kommentarer herpå:
Konklusion fra Rigsrevisionens rapport
Rigsrevisionens fulde rapport
__________________________________________________________________________________________________________________________
Følgende artikler er bragt i medier og kan søges frem på de respektive hjemmeside (nogle dog bag login)

Politisk flertal vil have hjælp til døende:  "Vi er simpelthen bagud i Danmark"
Kristeligt Dagblad 02.09.20

"Forslår som en skrædder i helevede": Regioners udspil til bedre pleje i døden møder kritik
Kristeligt Dagblad 02.09.20

Nu er der styr på den sidste tid - "jeg har været frygtelig bange for at jeg skulle kvæles langsomt"
Jyllands-Posten 01.09.20

Regionerne forsømmer døendes adgang til specialiseret palliation
Dagens Medicin 27.08.20

Derfor er døende patienter ikke blevet hjulpet godt nok "Kritikken fra Statsrevisorerne burde være endu hårdere"  
Politkenssundhed.dk

Overlæge: Mangel på kvalificerede kollegaer kan føre til dårlig behandling af dørende patienter
Altinget 25.08.20

Rigsrevisionen Alle patienter bør have undersøgt deres behov for lindring i døden
Kristeligt Dagblad, 24.08.20

Hvem femte dør inden de får lindrende behandling
Avisen Danmark

Kristoffer Marså savner kolleger og det ramme alvorligt syge og døende
Dagens Medicin

Fokus på faglighed i ældreplejen
Berlingske 09.08.20

Link: 
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/patienter-dor-uden-lindring---kraeftens-bekaempelse-efterlyser-forbedringer?publisherId=2700313&releaseId=13598459


Dokument: Specialiseret Palliativ indsats i Danmark.

Klik her


COVID-19

DSPaM kan efter anmodning vælge at gøre COVID-19-materiale tilgængeligt her på hjemmesiden mhp. vidensdeling og inspiration. DSPaM har intet fagligt ansvar for indholdet i de enkelte dokumenter. Bestyrelsen gør medlemmerne opmærksomme på, at det er den enkeltes ansættelsesforhold, der afgør hvilke retningslinjer man primært er forpligtet på at arbejde efter. For langt hovedparten af os vil det være retningslinjer vedtaget på regionalt plan. Retningslinjer udsendt af eller gjort tilgængelige af videnskabelige selskaber må kun anses som vejledende.

COVID ready communication
Professor Tony Back fra Vital Talk - manual til kommunikation om COVID-19 relaterede emner:
https://docs.google.com/document/d/1uSh0FeYdkGgHsZqem552iC0KmXIgaGKohl7SoeY2UXQ/edit

COVID ready communication - dansk version af væsentligste dele af manualen:
Kommunikationsmanual_dansk

                                                  _______________________________

Professor Christoph Ostgathe, formand for EAPC, skriver om COVID-19 pandemien:
https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/20/start-thinking-about-palliative-care-in-times-of-a-pandemic-the-case-of-corona/?fbclid=IwAR3QNM8mdvQWtyI0CUlkFd7fr6aAvW7Rztcmi1_qbKGE-VqXcCiJQfjg8EE
                                                  _______________________________

Dr. Danila Valenti, medlem af EAPC´s bestyrelse og palliativ mediciner fra Bologna, skriver om palliativ indsats under COVID-19-krisen:
https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/22/from-the-front-line-palliative-care-in-bologna-during-the-covid-19-crisis/
                                                 _______________________________

COVID-19: Guide til symptomlindring og kommunikation ved læge Stine Clemmensen, Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet:
Guide til symptomlindring og samtale med covid-19 patienter_RH


Klinisk uddannelse til Fagområdespecialist

Uddannelsesprogram - opdateret 18.01.21

             Klik her
 

Tjekliste logbog - version 2.0 juni 2020

Klik her

Attestation

            Klik her