top
 
social

Forside


 

Dansk selskab for palliativ medicin

DSPaM´s 2020-mål:
1. Palliativ medicin som et selvstændigt speciale i 2020
2. 20 % af patienter henvist til specialiseret palliativ indsats er henvist med non-malign sygdom i 2020
3. Tidlig palliativ indsats til 50 % af patienter, der dør af kræft i 2020
4. Specialiseret palliativ indsats til alle børn, der har behov for det i 2020
5. Der er samarbejdsaftaler og strategier for samarbejde mellem DSPaM og alle relevante lægevidenskabelige  selskaber i 2020


Seneste nyt


A Good Ending – Good for all": Invitation til 6th Annual Research Conference of the International Collaborative for Best Care for the Dying Person, som afholdes i Bergen 6.-7. November 2019 - FlyerDSPaM bestyrelses-
møde 29.04.19

DSPaM's bestyrelse holdt 29. april 2019 møde på Munkebjerg Hotel i Vejle.
Vi fortsatte arbejdet henimod en national specialistuddannelse i palliativ medicin, og vi er også i fuld gang med at planlægge Årsmødet 2020.
På billedet ses fra højre mod venstre: Mette, Kristoffer, Merete, Jette, Anette, Jens Kristian, Henrik, Johanne og Per. Der var afbud fra Mogens."


Røder & Ruter - 1. Nationale Palliative Kongres
3. og 4. oktober 2019
Rødder & Ruter - program


Beskrivelse af specialiseret palliativ indsats - SPI_beskrivelse.pdf


National Specialist-
uddannelse

Arbejdet for en national specialistuddannelse i palliativ medicin er fortsat i gang!

I regi af DSPaM arbejdes der fortsat på oprettelsen af en national specialistuddannelse i palliativ medicin. Arbejdsgruppen holdt møde på Odense Universitetshospital 18.12.18. Her havde vi fokus på udarbejdelse af en målbeskrivelse og et kursusprogram. Processen fortsætter, og du kan høre mere om gruppens arbejde på DSPaM's Årsmøde, som afholdes på Hindsgavl 16.-17.1.19.


Anette Hygum, Bodil Abild Jespersen, Jesper Isaksen og Merete Paludan holder pause under mødet i Odense den 18.12.18. Kristoffer Marsaa og Jens Kristian Madsen er øvrige medlemmer af arbejdsgruppen.