top
 
social

Forside


 

Dansk selskab for palliativ medicin

DSPaM´s 2020-mål:
1. Palliativ medicin som et selvstændigt speciale i 2020
2. 20 % af patienter henvist til specialiseret palliativ indsats er henvist med non-malign sygdom i 2020
3. Tidlig palliativ indsats til 50 % af patienter, der dør af kræft i 2020
4. Specialiseret palliativ indsats til alle børn, der har behov for det i 2020
5. Der er samarbejdsaftaler og strategier for samarbejde mellem DSPaM og alle relevante lægevidenskabelige  selskaber i 2020


Seneste nyt


AFLYSNING AF EFTERUDDANNELSESKURSUS

På årsmødet på Hindsgavl 16.-17. januar 2019 blev et planlagt efteruddannelseskursus i form af temadag 4. april 2019 om depression og angst hos palliative patienter annonceret. Kurset må desværre aflyses i denne omgang på grund af afbud fra flere foredragsholdere.


National Specialist-
uddannelse

Arbejdet for en national specialistuddannelse i palliativ medicin er fortsat i gang!

I regi af DSPaM arbejdes der fortsat på oprettelsen af en national specialistuddannelse i palliativ medicin. Arbejdsgruppen holdt møde på Odense Universitetshospital 18.12.18. Her havde vi fokus på udarbejdelse af en målbeskrivelse og et kursusprogram. Processen fortsætter, og du kan høre mere om gruppens arbejde på DSPaM's Årsmøde, som afholdes på Hindsgavl 16.-17.1.19.


Anette Hygum, Bodil Abild Jespersen, Jesper Isaksen og Merete Paludan holder pause under mødet i Odense den 18.12.18. Kristoffer Marsaa og Jens Kristian Madsen er øvrige medlemmer af arbejdsgruppen.


NSCPM 2019-2021

Der er nu åbnet op for ansøgning til NSCPM 2019-2021

Program_2019-2021

Folder_NSCPM_-2019_2021

Application_form_NSCPM_2019 - ansøgningsfrist 15.03.2019

NSCPM

Seminar

Den 20.-21. september 2018 afholdt DSPaM's bestyrelse sit årlige seminar på Sinatur Hotel Sixtus i Middelfart.

Bestyrelsen satte her bl.a. fokus på efteruddannelse og på arbejdet for at få palliativ medicin godkendt som selvstændigt speciale. Vi lagde også et spændende program for selskabets kommende årsmøde, som afholdes 16.-17. januar 2019.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen


Hver femte dør inden den palliative indsats når frem.

 

Klik her for link til Fyens Stiftstidende

               


National specialistuddannelse

Arbejdet for en national specialistuddannelse i palliativ medicin er nu i gang!

                  

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde for oprettelsen af en national specialistuddannelse i palliativ medicin. Den nationale uddannelse vil være et alternativ og et supplement til den nordiske uddannelse (NSCPM), hvor der aktuelt langt fra er pladser nok til de mange danske ansøgere. Indholdsmæssigt vil den danske uddannelse lægge sig tæt op ad det nordiske curriculum.

Arbejdsgruppen består af Anette Hygum (formand for DSPaM), Bodil Abild Jespersen (formand for Styringskomitéen for NSCPM, underviser på NSCPM), Kristoffer Marsaa (bestyrelsesmedlem i DSPaM), Jens Kristian Madsen (bestyrelsesmedlem i DSPaM), Jesper Isaksen (underviser på NSCPM) og Merete Paludan (bestyrelsesmedlem i DSPaM, underviser på og medlem af Styringskomitéen for NSCPM).

Arbejdsgruppen holdt sit første møde i Aarhus 7.5.18.

Har du forslag eller kommentarer til gruppens arbejde, så send gerne en e-mail til gruppens tovholder Merete Paludan: merepalu@rm.dk


Billeder fra årsmøde 2018