top
 
social

Forside


 

COVID-19

DSPaM kan efter anmodning vælge at gøre COVID-19-materiale tilgængeligt her på hjemmesiden mhp. vidensdeling og inspiration. DSPaM har intet fagligt ansvar for indholdet i de enkelte dokumenter. Bestyrelsen gør medlemmerne opmærksomme på, at det er den enkeltes ansættelsesforhold, der afgør hvilke retningslinjer man primært er forpligtet på at arbejde efter. For langt hovedparten af os vil det være retningslinjer vedtaget på regionalt plan. Retningslinjer udsendt af eller gjort tilgængelige af videnskabelige selskaber må kun anses som vejledende.

COVID ready communication
Professor Tony Back fra Vital Talk - manual til kommunikation om COVID-19 relaterede emner:
https://docs.google.com/document/d/1uSh0FeYdkGgHsZqem552iC0KmXIgaGKohl7SoeY2UXQ/edit

COVID ready communication - dansk version af væsentligste dele af manualen:
Kommunikationsmanual_dansk

                                                  _______________________________

Professor Christoph Ostgathe, formand for EAPC, skriver om COVID-19 pandemien:
https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/20/start-thinking-about-palliative-care-in-times-of-a-pandemic-the-case-of-corona/?fbclid=IwAR3QNM8mdvQWtyI0CUlkFd7fr6aAvW7Rztcmi1_qbKGE-VqXcCiJQfjg8EE
                                                  _______________________________

Dr. Danila Valenti, medlem af EAPC´s bestyrelse og palliativ mediciner fra Bologna, skriver om palliativ indsats under COVID-19-krisen:
https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/22/from-the-front-line-palliative-care-in-bologna-during-the-covid-19-crisis/
                                                 _______________________________

COVID-19: Guide til symptomlindring og kommunikation ved læge Stine Clemmensen, Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet:
Guide til symptomlindring og samtale med covid-19 patienter_RH


Dansk selskab for palliativ medicin

DSPaM´s 2020-mål:
1. Palliativ medicin som et selvstændigt speciale i 2020
2. 20 % af patienter henvist til specialiseret palliativ indsats er henvist med non-malign sygdom i 2020
3. Tidlig palliativ indsats til 50 % af patienter, der dør af kræft i 2020
4. Specialiseret palliativ indsats til alle børn, der har behov for det i 2020
5. Der er samarbejdsaftaler og strategier for samarbejde mellem DSPaM og alle relevante lægevidenskabelige  selskaber i 2020


Seneste nyt


Årsmøde 2020

Tak til alle fremmødte for et spændende 2020-årsmøde i DSPaM.

I år var vi i nye rammer på Hotel Munkebjerg i Vejle.

På dag 1 præsenterede tre nyslagne PhD'ere deres forskningsprojekter: Lise Nottelmann, Signe Ladegaard Harder og Maiken Bang Hansen.

På dag 2 satte vi fokus på udbrændthed og psykisk arbejdsmiljø. Der var spændende oplæg ved professor Tony O'Brien, psykolog Rikke Høgsted og bestyrelsens egen mand Kristoffer Marså.

Den nyvalgte bestyrelse vil gennemgå forløbet og evalueringen af årsmødet på sit møde den 24. februar 2020.

Send os en mail, hvis du har kommentarer, som du ikke allerede har afleveret i din elektroniske evaluering, eller hvis du har idéer til årsmødet 2021

Psykolog Rikke Høgsted og Tony O´Brien

Ph.d. foredrag:

Cand.scient. san.publ. Maiken Bang Hansen

Læge Lise Nottelmann

Læge Signe Ladegaard Harder

Det handler om at løfte i flok


Invitation til Første Nordiske Symposium om Pancreascancer

Tid:  4. september 2020

Se program


1-dags palliatonskursus

Tid: Fredag den 2. oktober 2020, kl. 08.30 - 15.15

Se Program

Tilmelding: dls.dlsoffice@gmail.com

Pris 250 kr.


Bestyrelsen på seminar 

DSPaM's bestyrelse har været på seminar på Hotel Munkebjerg i Vejle d. 4.-5.11.19. Vi har bl.a. lagt sidste hånd på programmet for DSPaM's Årsmøde 2020 og arbejdet videre på at få palliativ medicin godkendt som lægevidenskabeligt speciale. Nærmere information følger i næste nyhedsbrev og på vores kommende årsmøde. På fotoet ses fra venstre mod højre: Per, Jens Kristian, Jette, Henrik, Mette, Merete og Kristoffer.
Fotograf: Anette Hygum


DSPaM bestyrelses-
møde 29.04.19

DSPaM's bestyrelse holdt 29. april 2019 møde på Munkebjerg Hotel i Vejle.
Vi fortsatte arbejdet henimod en national specialistuddannelse i palliativ medicin, og vi er også i fuld gang med at planlægge Årsmødet 2020.
På billedet ses fra højre mod venstre: Mette, Kristoffer, Merete, Jette, Anette, Jens Kristian, Henrik, Johanne og Per. Der var afbud fra Mogens."


Beskrivelse af specialiseret palliativ indsats - SPI_beskrivelse.pdf


National Specialist-
uddannelse

Arbejdet for en national specialistuddannelse i palliativ medicin er fortsat i gang!

I regi af DSPaM arbejdes der fortsat på oprettelsen af en national specialistuddannelse i palliativ medicin. Arbejdsgruppen holdt møde på Odense Universitetshospital 18.12.18. Her havde vi fokus på udarbejdelse af en målbeskrivelse og et kursusprogram. Processen fortsætter, og du kan høre mere om gruppens arbejde på DSPaM's Årsmøde, som afholdes på Hindsgavl 16.-17.1.19.


Anette Hygum, Bodil Abild Jespersen, Jesper Isaksen og Merete Paludan holder pause under mødet i Odense den 18.12.18. Kristoffer Marsaa og Jens Kristian Madsen er øvrige medlemmer af arbejdsgruppen.