top
 
social

Forside


 

Dansk selskab for palliativ medicin

DSPaM´s 2020-mål:
1. Palliativ medicin som et selvstændigt speciale i 2020
2. 20 % af patienter henvist til specialiseret palliativ indsats er henvist med non-malign sygdom i 2020
3. Tidlig palliativ indsats til 50 % af patienter, der dør af kræft i 2020
4. Specialiseret palliativ indsats til alle børn, der har behov for det i 2020
5. Der er samarbejdsaftaler og strategier for samarbejde mellem DSPaM og alle relevante lægevidenskabelige  selskaber i 2020


Seneste nyt


Røder & Ruter - 1. Nationale Palliative Kongres
3. og 4. oktober 2019
Rødder & Ruter - program


Beskrivelse af specialiseret palliativ indsats - SPI_beskrivelse.pdf


DSPaM

Bestyrelsesmøde
26.02.19

DSPaM’s bestyrelse holdt konstituerende møde i dag. I den nye bestyrelse er Anette Hygum fortsat forperson, Mette Hallas næstforperson, Jette Pærregård sekretær og Merete Paludan kasserer. På dagens møde evaluerede vi det seneste Årsmøde 2019 og tog hul på drøftelser vedrørende Årsmødet 2020. Andre fokusområder var bl.a. definition af specialiseret, palliativ indsats, selskabets økonomi og det nationale specialistkursus i palliativ medicin. På fotoet ses fra venstre: Mette Hallas, Jette Pærregård, Kristoffer Marså, Anette Hygum, Jens Kristian Madsen, Merete Paludan og Mogens Grønvold. Henrik Larsen måtte gå inden vores photo-shoot - og der var afbud fra Per Sjøgren.

I


AFLYSNING AF EFTERUDDANNELSESKURSUS

På årsmødet på Hindsgavl 16.-17. januar 2019 blev et planlagt efteruddannelseskursus i form af temadag 4. april 2019 om depression og angst hos palliative patienter annonceret. Kurset må desværre aflyses i denne omgang på grund af afbud fra flere foredragsholdere.


National Specialist-
uddannelse

Arbejdet for en national specialistuddannelse i palliativ medicin er fortsat i gang!

I regi af DSPaM arbejdes der fortsat på oprettelsen af en national specialistuddannelse i palliativ medicin. Arbejdsgruppen holdt møde på Odense Universitetshospital 18.12.18. Her havde vi fokus på udarbejdelse af en målbeskrivelse og et kursusprogram. Processen fortsætter, og du kan høre mere om gruppens arbejde på DSPaM's Årsmøde, som afholdes på Hindsgavl 16.-17.1.19.


Anette Hygum, Bodil Abild Jespersen, Jesper Isaksen og Merete Paludan holder pause under mødet i Odense den 18.12.18. Kristoffer Marsaa og Jens Kristian Madsen er øvrige medlemmer af arbejdsgruppen.


NSCPM 2019-2021

Der er nu åbnet op for ansøgning til NSCPM 2019-2021

Program_2019-2021

Folder_NSCPM_-2019_2021

Application_form_NSCPM_2019 - ansøgningsfrist 15.03.2019