top
 
social

Forside


 

Dansk selskab for palliativ medicin

DSPaM´s 2020-mål:
1. Palliativ medicin som et selvstændigt speciale i 2020
2. 20 % af patienter henvist til specialiseret palliativ indsats er henvist med non-malign sygdom i 2020
3. Tidlig palliativ indsats til 50 % af patienter, der dør af kræft i 2020
4. Specialiseret palliativ indsats til alle børn, der har behov for det i 2020
5. Der er samarbejdsaftaler og strategier for samarbejde mellem DSPaM og alle relevante lægevidenskabelige  selskaber i 2020


Årsmøde 2019

Det er nu muligt at tilmelde sig årsmødet i DSPaM.
Pris: 2.600 kr.
Program
 

Klik her for tilmelding

Seneste nyt

Seminar

Den 20.-21. september 2018 afholdt DSPaM's bestyrelse sit årlige seminar på Sinatur Hotel Sixtus i Middelfart.

Bestyrelsen satte her bl.a. fokus på efteruddannelse og på arbejdet for at få palliativ medicin godkendt som selvstændigt speciale. Vi lagde også et spændende program for selskabets kommende årsmøde, som afholdes 16.-17. januar 2019.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen


Hver femte dør inden den palliative indsats når frem.

 

Klik her for link til Fyens Stiftstidende

               


National specialistuddannelse

Arbejdet for en national specialistuddannelse i palliativ medicin er nu i gang!

                  

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde for oprettelsen af en national specialistuddannelse i palliativ medicin. Den nationale uddannelse vil være et alternativ og et supplement til den nordiske uddannelse (NSCPM), hvor der aktuelt langt fra er pladser nok til de mange danske ansøgere. Indholdsmæssigt vil den danske uddannelse lægge sig tæt op ad det nordiske curriculum.

Arbejdsgruppen består af Anette Hygum (formand for DSPaM), Bodil Abild Jespersen (formand for Styringskomitéen for NSCPM, underviser på NSCPM), Kristoffer Marsaa (bestyrelsesmedlem i DSPaM), Jens Kristian Madsen (bestyrelsesmedlem i DSPaM), Jesper Isaksen (underviser på NSCPM) og Merete Paludan (bestyrelsesmedlem i DSPaM, underviser på og medlem af Styringskomitéen for NSCPM).

Arbejdsgruppen holdt sit første møde i Aarhus 7.5.18.

Har du forslag eller kommentarer til gruppens arbejde, så send gerne en e-mail til gruppens tovholder Merete Paludan: merepalu@rm.dk


Billeder fra årsmøde 2018

   

PP fra Camilla Zimmermann - klik her


DSPaM mødte Sundhedsudvalget

Tirsdag d. 6. februar 2018 fik repræsentanter for DSPaM's bestyrelse foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. DSPaM var repræsenteret ved formand Anette Hygum, den tidligere formand Bodil Abild Jespersen og professor Per Sjøgren. Vi havde her en unik mulighed for at argumentere for palliativ medicin som et selvstændigt speciale. Indtrykket var, at medlemmerne af Sundhedsudvalget var velvilligt interesserede i sagen.  Bestyrelsen følger op med nye kontakter til sundhedspolitiske ordførere ved først givne lejlighed.

               

Høringssvar

Udkast til revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen - høringbemærkninger fra DSPaM.
Klik her

Anbefalinger for den palliative indsats

Klik her for at læse rapporten

Nyt om medicinsk cannabis

DSPaM har afgivet høringssvar - klik her. DSPaM bakker op om det høringssvar, som er udgået fra Dansk Selskab for Almen Medicin - klik her


ERFA-møde

Der blev afholdt erfagruppemøde
4. maj 2018 i Odense
 

                          Billede fra ERFA-møde den 16. juni 2017

Artikler

"Hold fingrene fra loven om smertelindring af døende"

Artikel fra Ugeskriftet - læs mere her

"Smertelindring mangler i kræftplan"

Kronik - læs mere her

Fagområdespecialist

Uddannelsesprogram

Klik her

Logbog

Klik her

Attestation

Klik her