top
 
social

ForsideSeneste nyt

Rigsrevisionens rapport og kommentarer herpå:
Konklusion fra Rigsrevisionens rapport
Rigsrevisionens fulde rapport
__________________________________________________________________________________________________________________________
Følgende artikler er bragt i medier og kan søges frem på de respektive hjemmeside (nogle dog bag login)

Politisk flertal vil have hjælp til døende:  "Vi er simpelthen bagud i Danmark"
Kristeligt Dagblad 02.09.20

"Forslår som en skrædder i helevede": Regioners udspil til bedre pleje i døden møder kritik
Kristeligt Dagblad 02.09.20

Nu er der styr på den sidste tid - "jeg har været frygtelig bange for at jeg skulle kvæles langsomt"
Jyllands-Posten 01.09.20

Regionerne forsømmer døendes adgang til specialiseret palliation
Dagens Medicin 27.08.20

Derfor er døende patienter ikke blevet hjulpet godt nok "Kritikken fra Statsrevisorerne burde være endu hårdere"  
Politkenssundhed.dk

Overlæge: Mangel på kvalificerede kollegaer kan føre til dårlig behandling af dørende patienter
Altinget 25.08.20

Rigsrevisionen Alle patienter bør have undersøgt deres behov for lindring i døden
Kristeligt Dagblad, 24.08.20

Hvem femte dør inden de får lindrende behandling
Avisen Danmark

Kristoffer Marså savner kolleger og det ramme alvorligt syge og døende
Dagens Medicin

Fokus på faglighed i ældreplejen
Berlingske 09.08.20

Link: 
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/patienter-dor-uden-lindring---kraeftens-bekaempelse-efterlyser-forbedringer?publisherId=2700313&releaseId=13598459


Dokument: Specialiseret Palliativ indsats i Danmark.

Klik her


COVID-19

DSPaM kan efter anmodning vælge at gøre COVID-19-materiale tilgængeligt her på hjemmesiden mhp. vidensdeling og inspiration. DSPaM har intet fagligt ansvar for indholdet i de enkelte dokumenter. Bestyrelsen gør medlemmerne opmærksomme på, at det er den enkeltes ansættelsesforhold, der afgør hvilke retningslinjer man primært er forpligtet på at arbejde efter. For langt hovedparten af os vil det være retningslinjer vedtaget på regionalt plan. Retningslinjer udsendt af eller gjort tilgængelige af videnskabelige selskaber må kun anses som vejledende.

COVID ready communication
Professor Tony Back fra Vital Talk - manual til kommunikation om COVID-19 relaterede emner:
https://docs.google.com/document/d/1uSh0FeYdkGgHsZqem552iC0KmXIgaGKohl7SoeY2UXQ/edit

COVID ready communication - dansk version af væsentligste dele af manualen:
Kommunikationsmanual_dansk

                                                  _______________________________

Professor Christoph Ostgathe, formand for EAPC, skriver om COVID-19 pandemien:
https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/20/start-thinking-about-palliative-care-in-times-of-a-pandemic-the-case-of-corona/?fbclid=IwAR3QNM8mdvQWtyI0CUlkFd7fr6aAvW7Rztcmi1_qbKGE-VqXcCiJQfjg8EE
                                                  _______________________________

Dr. Danila Valenti, medlem af EAPC´s bestyrelse og palliativ mediciner fra Bologna, skriver om palliativ indsats under COVID-19-krisen:
https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/22/from-the-front-line-palliative-care-in-bologna-during-the-covid-19-crisis/
                                                 _______________________________

COVID-19: Guide til symptomlindring og kommunikation ved læge Stine Clemmensen, Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet:
Guide til symptomlindring og samtale med covid-19 patienter_RH


Årsmøde 2020

Tak til alle fremmødte for et spændende 2020-årsmøde i DSPaM.

I år var vi i nye rammer på Hotel Munkebjerg i Vejle.

På dag 1 præsenterede tre nyslagne PhD'ere deres forskningsprojekter: Lise Nottelmann, Signe Ladegaard Harder og Maiken Bang Hansen.

På dag 2 satte vi fokus på udbrændthed og psykisk arbejdsmiljø. Der var spændende oplæg ved professor Tony O'Brien, psykolog Rikke Høgsted og bestyrelsens egen mand Kristoffer Marså.

Den nyvalgte bestyrelse vil gennemgå forløbet og evalueringen af årsmødet på sit møde den 24. februar 2020.

Send os en mail, hvis du har kommentarer, som du ikke allerede har afleveret i din elektroniske evaluering, eller hvis du har idéer til årsmødet 2021

Psykolog Rikke Høgsted og Tony O´Brien

Ph.d. foredrag:

Cand.scient. san.publ. Maiken Bang Hansen

Læge Lise Nottelmann

Læge Signe Ladegaard Harder

Det handler om at løfte i flok


1-dags palliatonskursus

Tid: Fredag den 2. oktober 2020, kl. 08.30 - 15.15

Se Program

Tilmelding: dls.dlsoffice@gmail.com

Pris 250 kr.


Bestyrelsen på seminar 

DSPaM's bestyrelse har været på seminar på Hotel Munkebjerg i Vejle d. 4.-5.11.19. Vi har bl.a. lagt sidste hånd på programmet for DSPaM's Årsmøde 2020 og arbejdet videre på at få palliativ medicin godkendt som lægevidenskabeligt speciale. Nærmere information følger i næste nyhedsbrev og på vores kommende årsmøde. På fotoet ses fra venstre mod højre: Per, Jens Kristian, Jette, Henrik, Mette, Merete og Kristoffer.
Fotograf: Anette Hygum


DSPaM bestyrelses-
møde 29.04.19

DSPaM's bestyrelse holdt 29. april 2019 møde på Munkebjerg Hotel i Vejle.
Vi fortsatte arbejdet henimod en national specialistuddannelse i palliativ medicin, og vi er også i fuld gang med at planlægge Årsmødet 2020.
På billedet ses fra højre mod venstre: Mette, Kristoffer, Merete, Jette, Anette, Jens Kristian, Henrik, Johanne og Per. Der var afbud fra Mogens."


Artikler


Fagområdespecialist

Uddannelsesprogram

 

Attestation

Logbog
Klik her

 

Revideret udgave af 360 graders evaluering
Klik her

360 graders bedømmelse

Klik her

Tjekliste logbog

Klik her