top
 
social

Forside


 

Dansk selskab for palliativ medicin

DSPaM´s 2020-mål:
1. Palliativ medicin som et selvstændigt speciale i 2020
2. 20 % af patienter henvist til specialiseret palliativ indsats er henvist med non-malign sygdom i 2020
3. Tidlig palliativ indsats til 50 % af patienter, der dør af kræft i 2020
4. Specialiseret palliativ indsats til alle børn, der har behov for det i 2020
5. Der er samarbejdsaftaler og strategier for samarbejde mellem DSPaM og alle relevante lægevidenskabelige  selskaber i 2020


Billeder fra årsmøde 2018

   

Seneste nyt

DSPaM mødte Sundhedsudvalget

Tirsdag d. 6. februar 2018 fik repræsentanter for DSPaM's bestyrelse foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. DSPaM var repræsenteret ved formand Anette Hygum, den tidligere formand Bodil Abild Jespersen og professor Per Sjøgren. Vi havde her en unik mulighed for at argumentere for palliativ medicin som et selvstændigt speciale. Indtrykket var, at medlemmerne af Sundhedsudvalget var velvilligt interesserede i sagen.  Bestyrelsen følger op med nye kontakter til sundhedspolitiske ordførere ved først givne lejlighed.

               

Høringssvar

Udkast til revideret vejledning om medikamentel palliation i terminalfasen - høringbemærkninger fra DSPaM.
Klik her

Anbefalinger for den palliative indsats

Klik her for at læse rapporten

Nyt om medicinsk cannabis

DSPaM har afgivet høringssvar - klik her. DSPaM bakker op om det høringssvar, som er udgået fra Dansk Selskab for Almen Medicin - klik her


Seminar

Den 20.-21. september 2017 afholdt DSPaM's bestyrelse sit årlige seminar på Sinatur Hotel Sixtus i Middelfart. Bestyrelsen satte her fokus på visioner, efteruddannelse og planlægning af selskabets kommende årsmøde. Der var tale om to koncentrerede og udbytterige dage, og vi følger op med uddybende information om bestyrelsens arbejde både her på hjemmesiden og på Årsmødet 2018

ERFA-møde

Der blev afholdt erfagruppemøde 16. juni 2017 i Aarhus.
Program for mødet - klik her
Referat - klik her


Artikler

"Hold fingrene fra loven om smertelindring af døende"

Artikel fra Ugeskriftet - læs mere her

"Smertelindring mangler i kræftplan"

Kronik - læs mere her

Fagområdespecialist

Uddannelsesprogram

Klik her

Logbog

Klik her

Attestation

Klik her